Fundatia pentru dezvoltarea iudaismului român pe numele Rabin Pinhas E.Wasserman
Noutati
Ce înseamnă legătura dintre bărbat Şi femeie 04/08/2017
Ce înseamnă legătura dintre bărbat
Şi femeie, hotărâtă în ceruri
(În cinstea zilei de 15 Av)

Există obiceiul de a ne bucura în ziua de 15 Av. Multe perechi se căsătoresc în această zi, întrucât învăţaţii noştri au spus în tratatul Taanit din Talmud: „Poporul lui Israel nu are zile mai vesele decât 15 Av şi Iom Kipur.”
Ce înseamnă o unire matrimonială reuşită? În Tora sunt câteva cazuri de acest fel, de unire între bărbat şi femeie realizate datorită unei fapte bune. Eliezer, robul lui Avraham, o întâlneşte pe Rivka lângă o fântână, atunci când ea îi dă să bea apă şi îi adapă cămilele. Ea era o fată tânără, care ajuta oameni mai puternici decât ea, ba chiar şi cămilele – şi pentru aceasta primeşte o compensaţie. Mai mult, ea le propune să vină să doarmă în casa ei – respectiv în casa părinţilor ei – iar acolo s-a născut ideea căsătoriei ei cu patriarhul Iţhak.

TIȘA BEAV 28/07/2017
Anularea cauzelor care au dus la distrugerea
Templului va duce la reclădirea
Templului viitor


Înțelepții noştri ne explică pentru ce şi de ce păstrăm doliul în ziua de 9 Av şi trebuie să postim. „În ziua de 9 Av s-a hotărât ca strămoşii noştri să fie pedepsiți să nu intre în Ţara Promisă şi,au fost distruse primul Templu şi cel de al doilea Templu” (Talmud, Tratatul Taanit 26,2). Păcatul iscoadelor trimise de Moşe în Ereț Israel a căpătat expresie în plânsul colectiv al poporului în noaptea de 9 Av în pustiu.„Şi s-a ridicat tot neamul, şi şi-au înălțat glasurile şi poporul a plâns în acea noapte”.(Tanah, Cartea Bamidbar / Numeri 14). Rezultatul a fost că Dumnezeu a spus „Plânsetul vostru a fost în zadar, Eu voi impune asupra voastră un plâns de-a lungul generațiilor” (Talmud, Tratatul Taanit 29,1).

„De ce a fost distrus primul Templu? Pentru că aveau loc ceremonii idolatre în interiorul său, cazuri de promiscuitate şi vărsare de sânge. Dar de ce a fost distrus şi cel de al doilea Templu? Pentru că atunci evreii se ocupau cu studiul Torei, cu îndeplinirea poruncilor divine şi cu fapte bune? Pentru că atunci a existat ură gratuită” (Talmud, Tratatul Ioma 9,2).
În zilele noastre la 9 Av trebuie să ne facem un bilanț sufletesc național şi individual şi să facem un act de corectare morală în privința relației noastre cu Ereț Israel, Ţara Făgăduinței şi, pe această cale să înlăturăm slăbiciunea arătată de iscoade şi de generația lor prin lipsa de credință în posibilitatea de a moşteni această țară. Mai mult, trebuie să ne întărim şi să facem eforturi, să învățăm şi să fim noi înşine convinşi că Ereț Israel, țara lui Israel aparține numai poporului lui Israel şi nici unui alt popor. Dacă vom fi convinşi noi înşine, acest lucru îi va convinge şi pe duşmanii poporului nostru. Trebuie să ne facem un bilanț sufletesc general şi particular atât în privința relațiilor între oameni la nivelul masei şi publicului cât şi la nivel familial şi personal şi să anihilăm ura gratuită lipsită de motive reale, de orice fel ar fi ea.
Să iubim creaturile Domnului, şi poporul nostru, şi pe fiecare fiu şi fiică a națiunii, pe care Dumnezeu a ales-o cu dragoste.

Prin iubire gratuită, nemotivată, vom beneficia în curând să vedem clădirea completă a Templului şi vom vedea cu ochii noştri îndeplinirea cuvintelor profetului:
„Astfel a spus Domnul Dumnezeu, postul al patrulea, postul al cincilea, postul al şaptelea, şi postul al zecelea se vor transforma în zile de bucurie şi sărbători, iar adevărul şi pacea se vor iubi” (Tanah, cartea profetului Zaharia 8,19).

Îmi amintesc de o poveste sau o legendă despre împăratul Napoleon. Se spune că el s-ar fi travestit în om de rând într-o seară. Aşa deghizat a plecat să vadă ce se întâmplă în împrejurimi. Astfel ar fi ajuns în cartierul evreiesc. Spre marea lui mirare, el a văzut evreii adunați în sinagogă şezând la pământ, ținând cărți în mâini şi citind din ele pe o melodie tristă, cu glasuri de plânset izvorând din adâncul inimilor. Napoleon a fost surprins. El nu auzise să fi fost luată vreo măsură împotriva evreilor din partea locului. Când a întrebat care este cauza plânsului şi a vaietelor i s-a răspuns că doliul este pentru distrugerea Templului, în urmă cu 1800 de ani. La început, împăratul nu şi-a crezut urechilor, dar după ce a auzit mai multe lucruri ar fi spus (povesteşte legenda): „Acum am înțeles de ce voi sunteți poporul veşnic. Ați văzut împărății şi regate care ajunseseră în culmea puterii şi au căzut, s-au prăbuşit, s-au prefăcut în cenuşă pentru vecie. Eu sunt sigur că voi veți continua să trăiți, să existați, şi după ce eu şi împărăția mea vom dispărea de pe fața pământului, de pe arena istoriei. În cele din urmă, vă veți întoarce în Ereț Israel şi veți reconstrui Templul. Nu ştiu când se va petrece acest lucru, poate peste o sută de ani, poate peste două sute de ani, dar sunt sigur că se va petrece într-o zi”.
Adevărul este că această idee a fost exprimată demult de către înțelepții noştri. „Cel care poartă doliu după Ierusalim, va beneficia şi-l va vedea în bucurie.”
Conştiința doliului este elementul care aduce mântuirea.
Cine a simțit durerea exilului, precum şi cine ştie că situația actuală nu este bună, are speranța mântuirii, şi în cele din urmă, această speranță se va transforma în realitate.


Norme halahice de comportare
În ziua de Tişa Be-Av (9 Av)

De la începutul lunii Av şi până la ieşirea din postul de Tişa Be-Av (9 Av), în acest an pe data de 01/08/17 ora 20:07, ne abținem de la orice lucru care poate produce bucurie inclusiv baia făcută de plăcere. În aceste zile este interzisă cumpărarea de lucruri noi de îmbrăcăminte, chiar dacă scopul este de a le îmbrăca după 9 Av. Nu se consumă carne şi nu se bea vin, afară de zilele de Şabat şi zile de ospețe speciale, de exemplu cele organizate pentru ceremonia de Brith-Mila.
În seara de ajun de 9 Av, 31/07/17 masa despărțitoare de post trebuie încheiată până la orele 19,30, după care se merge la sinagogă la rugăciunea de seară. Se descalță încălțămintea, se face rugăciunea cu voce joasă, se şade pe podea sau pe băncile răsturnate ale sinagogii şi se citeşte cartea „Eikha” din Scrieri (Tanah), cu o melodie tristă. La ieşirea din sinagogă nu se spune „Şhalom”, nici nu sunt folosite alte forme de salutare ale cunoscuților, şi fiecare se comportă în conformitate cu obiceiurile de doliu.

Spre deosebire de alte zile, la rugăciunea de dimineaţă nu se îmbracă „talit” (şal de rugăciune) şi nu se pun „tefilin” (filacterii de rugăciune) decât înaintea rugăciunii de „Minha” (din amurg), când se îmbracă „talit” şi se pun „tefilin”.

Speranța noastră este ca aceste zile să se transforme în zile de bucurie chiar din acest an.
Pericopa Balak 05/07/2017
HAG SAVUOT SAMEAH 29/05/2017
Celelalte titluri

Pericopa Ekev
 
Capitolul Eternizarii
Sub falduri de lumină - Roni Caciularu
O legendă vie - Rabinul Pinhas Eliahu Wasserman
Piaţeta "Rabinul Pinhas Wasserman" la Dorohoi
Discurs rostit la inaugurarea piaţetei "Rabin Pinhas Wasserman" din Dorohoi
Celelalte titluri
Dorohoi
21 ani de la decesul Rabinului Şef al României
MARSUL VIETII – O NOUA EDITIE!
MARSUL VIETII IN ROMANIA (editia a doua)
Comemorarea victimelor pogromului de la Dorohoi / în Şoreş
Celelalte titluri

Apasati aici pentru a comanda cartea


  Apasa pentru marire   Celelalte fotografii


În Memoria Rabanit Sima Reizel Wasserman z.l

Apasa pentru continuare

Sondaj de Opinie
ORGANIZAREA - MARŞULUI VIEŢII - în România 
De acord, felicit iniţiativa.
Nu e cazul să fie organizat în România.
Obligaţie morală faţă de victimele holocaustului în România.
Poartă cu sine un mesaj important pentru poporul român.
   
    Rezultate
Prezentat din partea Asociatiei de Promovare a Judaismului din Romania.
Archionul


 

Pagina principala | Frofil | Scopul Asociatiei | Noutati | Publicitate | Luati legatura