Fundatia pentru dezvoltarea iudaismului român pe numele Rabin Pinhas E.Wasserman
Noutati
cazul "viţelului de aur" 27/02/2018

În această pericopă citim despre evenimentul cel mai tragic îmtâmplat poporului lui Israel, 40 de zile după primirea Torei: cazul "viţelului de aur". După părerea majorităţii comentatorilor, acest fapt de ocară s-a petrecut înaintea primirii poruncii construirii Templului. Se crează impresia că de ruşine, acest fapt este ascuns. Învăţăm despre acest caz din pericopa "Ki tisa" (că vei purta), după construirea Templului. Aici (în cadrul celei de a doua pericope) este de asemenea ascuns cazul facerii "viţelului de aur", probabil cu scopul de a acopri marele păcat făcut de fiii lui Israel.
Învăţaţii noştri au hotărât însă că acest caz trebuie explicat poporului evreu, publicului, pentru a-l face să înţeleagă marele său eşec prin fapta facerii "viţelului de aur", pentru a învăţa din greşelile trecutului cum să-şi îndrepte ţi să-şi corijeze drumul spre viitor.
Ne aflăm în faţa unei întrebări grele, care mie personal mi-a pătruns în adâncul sufletului. Ce s-a întâmplat poporului lui Israel într-o perioadă atât de scurtă, de 40 zile? A suferit o asmemenea prăbuşire morală, nemaiîntâlnită până atunci? Fiii acestui popor au auzit cu urechile lor cuvintele Domnului: "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău" (Anokhi Ha-Şem Elokeha), cuvintele spuse de Dumnezeu din flăcări de foc în timpul revelaţiei de pe Muntele Sinai – şi dintr-o dată s-au prăbuşit într-atât din punct de vedere moral (Şemot – Exodul/Ieşirea 32,8). Care este cauza şi care este cadrul în care a avut loc această prăbuşire? Aşa cum scrie în Cartea Devarim (Deuteronomul) 9,12 "s-au abătut repede de la drum", ceea ce se poate întâmpla fiecărui om ca şi unui grup întreg. Există un anumit proces evolutiv până când se ajunge la fapte bune sau sau, dimpotrivă, la fapte rele şi abateri de la calea cea bună, iar în cazul "viţelului de aur" s-au abătut repede, au trecut repede de la o extremă la alta.
Comentatorii Torei consideră că răspunderea este acelei părţi a conducătorilor fiilor lui Israel care respectau şi îndeplineau poruncile divine, dar aveau vina de a se izola în micul lor grup ca într-un turn de fildeş, lăsând gloata sălbatică să facă ce vrea fără educaţie, fără Tora (Învăţătură Sfântă), fără să conducă problemele naţiunii spăre rezolvare. Pe de altă parte, pleava societăţii, de toate felurile şi din toate grupurile, a reuşit să răscoale gloata, şi să extindă revolta, făcând să se ridice tot poporul.
În situaţia în care conducătorii spirituali învăţaţi în Tora manifestă indiferenţă, se pot petrece lucrurile cele mai grave în viaţa poporului, iar răspunderea este a acestor conducători. Unde erau aceşti conducători, cărora le erau scumpe cuvintele Domnului, înainte de păcatul "viţelului de aur", ei care ar fi trebuit să fie gata să lupte pentru Sfinţirea Numelui Dumnului, mergând chiar până la sacrificiul individual? Ei au uitat norma halahică, după care "tot poporul lui Israel sunt răspunzători unul pentru altul", respectiv fiecare este răspunzător pentru ceilalţi şi de aceea trebuie să pună umărul pentru educarea în spiritul Torei, a acelei părţi din popor care nu este pleava societăţii şi apasă asupra balanţei spre bine.
În concluzie, ceea ce nu s-a făcut înaintea petrecerii cazului "viţelului de aur" trebuie să se facă după aceasta, dacă vrem menţinerea existenţei şi permanenţa poporului. de aceea, trebuie mers în mijlocul poporului şi educat poporul. Aceasta este datoria tuturor conducătorilor generaţiei, cărora le este interzis să se închidă în turnul lor de fildeş şi să lase poporul în voia soartei. Pentru că orice caz al unui sau al altui "viţel de aur" nu este decât rezultatul acestei indiferenţe. Să ne amintim totdeauna că responsabilitatea cea mare cade asupra conducătorilor.
La închiderea comentariului acestei pericope triste, ne străduim să învăţăm din cuprinsul ei pentru a avea un exemplu în zilele noastre. De aceea, încheiem cu o frază din Talmud, cuvintele lui Rabi Iehoşua ben Levi: "Israel nu au făcut viţelul decât pentru a crea un pretext pentru cei care se întorc prin pocăinţă, pentru că dacă păcătosul va spune: "Nu mă întorc prin pocăinţă pentru că nu voi fi primit", îi spunem: "Du-te şi învaţă cazul viţelului, când au renegat credinţa şi au fost primiţi înapoi prin pocăinţă" [Talmud, tratatul Avoda Zara (Idolatrie) 4,2].
SABAT SHALOM

Comemorare anuală 04/01/2018
Fundaţia pentru promovarea şi dezvoltarea iudaismului român organizează Comemorarea anuală a regretatei Rabanit Sima Reizel Wasserman Z.L.
La împlinirea a 25 ani de la încetarea sa din viaţă.
Comemorarea va avea loc luni, 21 Tevet 5778 08/01/18, orele 14.00, la cimitirul Har Hamenuhot, parcela Tamir, de la Ghivat Shaul, Ierusalim.
Cunoscuţii rabinesei z.l. sînt invitaţi să participe.


În memoria Rabanit Sima Reizel Wasserman 04/01/2018
COMEMORARE 29/11/2017
Celelalte titluri

Pericopa Vaikra
 
Capitolul Eternizarii
Sub falduri de lumină - Roni Caciularu
O legendă vie - Rabinul Pinhas Eliahu Wasserman
Piaţeta "Rabinul Pinhas Wasserman" la Dorohoi
Discurs rostit la inaugurarea piaţetei "Rabin Pinhas Wasserman" din Dorohoi
Celelalte titluri
Dorohoi
21 ani de la decesul Rabinului Şef al României
MARSUL VIETII – O NOUA EDITIE!
MARSUL VIETII IN ROMANIA (editia a doua)
Comemorarea victimelor pogromului de la Dorohoi / în Şoreş
Celelalte titluri

Apasati aici pentru a comanda cartea


  Apasa pentru marire   Celelalte fotografii


În Memoria Rabanit Sima Reizel Wasserman z.l

Apasa pentru continuare

Sondaj de Opinie
ORGANIZAREA - MARŞULUI VIEŢII - în România 
De acord, felicit iniţiativa.
Nu e cazul să fie organizat în România.
Obligaţie morală faţă de victimele holocaustului în România.
Poartă cu sine un mesaj important pentru poporul român.
   
    Rezultate
Prezentat din partea Asociatiei de Promovare a Judaismului din Romania.
Archionul


 

Pagina principala | Frofil | Scopul Asociatiei | Noutati | Publicitate | Luati legatura