Fundatia pentru dezvoltarea iudaismului român pe numele Rabin Pinhas E.Wasserman
Noutati
Pericopa Noah 18/10/2017
Prima pericopă a Torei, Bereşit, vorbeşte despre Minunea Creaţiei. Pericopa care îi urmează – Noah se referă deja la Potop. Lumea era plină de păcate din cauza faptelor oamenilor, care au spurcat actul Creaţiei. Se pune întrebarea, cum a fost posibil ca o generaţie atăt de apropiată de Crearea Lumii, o generaţie atăt de apropiată de spiritualitatea integrală şi originală , deja să nu ştie să aprecieze acest lucru, să-şi spurce drumul pe pămănt. Cum s-a putut întămpla un asemenea lucru?
Să luăm ca exemplu pe cineva care îşi cumpără o maşină electrică de spălat rufe. La cumpărare, el primeşte odată cu maşina, un prospect din partea producătorului, cuprinzănd instrucţiuni de folosire a maşinii, ce buton trebuie apăsat şi răsucit pentru spălare fină, ce buton serveşte pentru apă fierbinte şi ce buton pentru apă călduţă. Este evident că respectivul cumpărător, dacă vrea să-şi spele rufele în condiţii bune şi să le scoată curate, trebuie să respecte instrucţiunile de folosire a maşinii de spălat, date de producătorul acesteia. Dacă cineva hotăreşte să nu respecte aceste indicaţii şi să schimbe metoda de lucru, el poate determina o spălare necorespunzătoare a rufelor, care nu vor ieşi curate.
Proprietarul maşinii va ieşi în pagubă, iar maşina însăşi se poate defecta deoarece a fost utilizată în mod incorect. Tot la fel, Dumnezeu, cănd a creat lumea frumoasă, a dat şi instrucţiuni de folosire a acesteia, cum trebuie folosită această lume pentru a se menţine, ca omul să se poată bucura de ea, să aibă foloase de pe urma ei. Atunci cănd omul foloseşte lumea existenţă conform minţii, părerii şi găndirii sale- şi nu conform indicaţiilor primite de la Creatorul Lumii –este evident că aceasta duce la stricăciune, prejudiciu, distrugere. Este exact ceea ce s-a întămplat prin păcatul primului om, ca şi ceea ce s-a întămplat generaţiei potopului şi generaţiei autostăpănirii.
Este pozitivă sau negativă trăsătura de a “uita” pe care Dumnezeu i-a dat-o omului ? Să ne găndim că dacă cineva n-ar uita de un necaz anumit care i-a fost făcut sau l-a avut, dacă n-ar uita de decesul părinţilor săi sau al rudelor sale dragi, cum ar putea continua să trăiască, pentru că cel mai greu îi va fi să trăiască tot timpul cu această suferinţă. Deci, trăsătura de a uita este un fenomen pozitiv, dar numai dacă cineva se foloseşte de ea în cazuri pentru care a fost creată. Dacă însă cineva foloseşte această trăsătură în scop greşit şi negativ, de exemplu “L-ai uitat pe Domnul Dumnezeul tău”, este evident că în asemenea situaţie uitarea capătă un caracter negativ, iar ea nu a fost creată în acest scop. Predicatorul din Dubno a explicat această ideie pe baza unei fraze din pericopa “Haazinu” din cartea Devarim 36,18. După cum se afirmă acolo este scris:”Pe Dumnezeul care te-a născut l-ai părăsit şi l-ai uitat pe Domnul care te-a creat “?
În privinţa acestei fraze, rabinul Admor Menahem Mendel din Koţk afirmă că respectiva explicaţie dată de maghidul din Dubno este corectă şi adaugă o povestire explicativă. Cineva şi-a pierdut averea, a sărăcit şi a rămas dator multor creditori. Aceştia nu-l lăsau în pace şi într-o zi au venit la el acasă şi i-au cerut banii pe care îi datora. Respectivul om era plin de durere şi regret că nu are posibilitatea de a le înapoia banii.
Într-o zi, l-a vizitat un prieten bun, care l-a văzut trist şi l-a întrebat de cauza tristeţii care i se citeşte pe faţă. Omul i-a povestit ce i s-a intămplat cu creditorii. “Am să-ţi dau un sfat bun”, i-a spus prietenul său.
“Răndul viitor cănd vor veni creditorii la tine, roagă-i să aştepte o clipă, intră în altă cameră, îmbracă-ţi talăsul, ieşi spre ei şi începe să cănţi melodia rugăciunii Kol Nidre, apoi melodia rugăciunii Unetane Tokef, şi continuă aşa pănă cănd creditorii vor crede că nu eşti în toate minţile şi te vor lăsa ăn pace”. Omul care îşi pierduse averea s-a bucurat să asculte sfatul cel bun şi înţelept şi i-a cerut un împrumut mic de bani prietenului său care îi dăduse sfatul, înainte ca acesta să plece acasă. Iar prietenul i-a dat cu dragă inimă. A doua zi au venit creditorii, să primească banii, iar el a intrat în camera lui, şi-a îmbrăcat talăsul şi a ieşit îndreptăndu-se spre ei, jucănd jocul care îl învăţase de la prietenul său. Cănd au văzut creditorii că datornicul lor şi-a pierdut nu numai averea, ci şi minţile, au hotărăt să-l lase în pace şi să plece din casa lui .
Bineînţeles că s-a bucurat mult că sfatul a fost bun şi farsa a prins. După căteva zile, prietenul lui cel bun l-a vizitat din nou şi el i-a povestit căt de bun i-a fost sfatul. Prietenul său însă, l-a întrebat “ce este cu împrumutul pe care eu ţi l-am dat”? Stăpănul casei i-a răspuns :”Aşteaptă o clipă”, apoi a intrat in cameră, şi-a îmbrăcat talăsul şi i-a făcut şi lui aceeaşi farsă pe care o făcuse creditorilor. Prietenul său i-a spus:”Ce faci, îmi joci acelaşi joc şi mie”? Doar eu sunt cel care te-am învăţat acest joc, eu ţi-am dat sfatul să-l joci şi eu ştiu adevărul. Vrei să-mi faci şi mie aceeaşi farsă pe care ai făcut-o altora cărora le datorai bani?
Aşa a spus Dumnezeul, Binecuvăntat Fie El:”Pe Dumnezeul care te-a născut l-ai părăsit. Eu sunt Cel care te-a născut şi Eu sunt Cel care a creat toate organele tale şi toate trăsăturile tale, printre care şi trăsătura de a uita- şi acuma ai uitat pe Creatorul tău. Iar tu foloseşti această trăsătură pentru a uita de Domnul Dumnezeul tău?”
De aici învăţăm că nu este nici frumos, nici plăcut, nici onorabil să ne folosim de trăsăturile noastre, pe care le-am primit în dar de la Creatorul nostru, ân mod neplăcut, pe o cale care nu este în conformitate cu Voinţa Lui. Pentru aceasta există cartea “Şulhan Aruh”, codul de legi al iudaismului, în care se află şi putem găsi toată învăţătura divină a vieţii şi învăţătura umană. Din clipa naşterii, în care omul deschide ochii, pănă în clipa morţii, cănd închide ochii, pentru fiecare moment al vieţii sunt norme halahice şi obiceiuri, există Tora,Învăţătura conform căreia trebuie să trăim şi să ne comportăm. Şi dacă ne vom comporta astfel, ne vom bucura de frumuseţea Creaţiei, de forţa, măreţia şi minunăţia ei.


Şabat Şhalom

HAG SAMEAH 09/10/2017
HAG Şmini Aţeret şi Simhat Tora Sameah
alialei romăne şi poporului evreu

Cu prilejul sărbătoarei de Sucot- HAG ZMAN SIMHATEINU –
(sărbătoarea bucuriei noastre), şi HAG Şmini Aţeret şi Simhat Tora vă transmit în numele meu şi al opştei noastre din Israel, tuturor coreligionarilor din Romănia & Israel, întregului popor evreu, urările şi binecuvăntările mele, din oraşul sfănt - Ierusalim de un an bun , fericit plin de bucurii.

Doresc să închei cu rugăciunea bine conoscută pentru Ploaie ce o spunem de Şmini-AȚeret şi Simhat Tora:
“Căci tu Domnul Dumnezeul nostru faci să sufle văntul şi să cadă ploaia,
Spre binecuvăntare şi nu spre blestem. Spre săturare şi nu spre flămănzire. Spre viaţă şi nu spre moarte”. AMEN.


Rabin avocat Iosef A.Wasserman

IOM KIPUR - 5778 25/09/2017
Șana Tova 13/09/2017
Celelalte titluri

PERICOPA VAIEŢE
 
Capitolul Eternizarii
Sub falduri de lumină - Roni Caciularu
O legendă vie - Rabinul Pinhas Eliahu Wasserman
Piaţeta "Rabinul Pinhas Wasserman" la Dorohoi
Discurs rostit la inaugurarea piaţetei "Rabin Pinhas Wasserman" din Dorohoi
Celelalte titluri
Dorohoi
21 ani de la decesul Rabinului Şef al României
MARSUL VIETII – O NOUA EDITIE!
MARSUL VIETII IN ROMANIA (editia a doua)
Comemorarea victimelor pogromului de la Dorohoi / în Şoreş
Celelalte titluri

Apasati aici pentru a comanda cartea


  Apasa pentru marire   Celelalte fotografii


În Memoria Rabanit Sima Reizel Wasserman z.l

Apasa pentru continuare

Sondaj de Opinie
ORGANIZAREA - MARŞULUI VIEŢII - în România 
De acord, felicit iniţiativa.
Nu e cazul să fie organizat în România.
Obligaţie morală faţă de victimele holocaustului în România.
Poartă cu sine un mesaj important pentru poporul român.
   
    Rezultate
Prezentat din partea Asociatiei de Promovare a Judaismului din Romania.
Archionul


 

Pagina principala | Frofil | Scopul Asociatiei | Noutati | Publicitate | Luati legatura