Cuvîntul Preşedintelui Fundaţiei

Fundaţia pentru cultivarea şi promovarea iudaismului din România, purtînd numele Rabinului Pinhas Eliahu Wasserman, şi-a propus să militeze pentru păstrarea identităţii evreieşti a poporului nostru, pentru iubirea fără compromisuri faţă de toţi evreii şi revigorarea tradiţiilor poporului evreiesc în sufletele tuturor, în orice loc şi în orice timp, conform moştenirii spirituale lăsate de Rabinul Wasserman.

Asociaţia este călăuzită de convingerea că aşa cum poporul nostru nu ar putea exista fără Tora, tot aşa el nu ar putea exista fără obiceiurile, modul de viaţă specific şi tradiţiile strămoşeşti.

Rabinul D-zeu să-l odihnească în pace şi-a dedicat viaţa comunităţii, proiectul pentru care el a luptat pe parcursul a 50 de ani din viaţa sa fiind reapropierea comunităţii evreieşti din România de după Holocaust şi din timpul perioadei comuniste de tradiţiile strămoşeşti.

Rabinul a avut o influenţă considerabilă asupra generaţiei actuale a comunităţii evreieşti din România, atît în ceea ce priveşte educaţia, lupta împotriva asimilării, cît şi în ceea ce priveşte venirea în Israel.
De aceea activităţile Fundaţiei, ca şi obiectivele ei, sînt de o mare sfinţenie: răspîndirea iudaismului şi a tradiţiilor poporului evreiesc, organizarea de sîmbete şi de zile de studiu în cadrul comunităţii evreieşti de origine română şi în Diaspora.

Fundaţia şi-a propus acum să înfiinţeze un centru spiritual al iudaismului de origine română la Ierusalim.
Acest centru va fi un loc în se vor desfăşura activităţi spirituale de o importanţă covîrşitoare, cele mai importante dintre ele fiind răspîndirea tradiţiilor poporului evreiesc, construirea unor legături mai puternice în cadrul comunităţii noastre şi reunificarea ei. Această construcţie va fi centrul în care noi ne vom desfăşura activitatea şi în care îşi vor desfăşura activitatea fiii şi urmăşii noştri în viitor.
Frate drag, ai posibilitatea de a construi din banii tăi un strat (metru de construcţie) sau mai multe din centrul spiritual, ai posibilitatea de a construi o încăpere, o sală sau o aripă din construcţia care se va ridica cu ajutorul lui D-zeu şi astfel numele tău va fi în veci pomenit de către comunitatea noastră în centrul spiritual al iudaismului de origine română din oraşul sfînt Ierusalim.

Acest site internet îndeplineşte o misiune extrem de importantă aceea de a face posibilă legătura directă şi neîntreruptă cu membrii comunităţii în ţară şi în Diaspora.
Mă voi bucura sa primesc observaţii şi lămuriri de la cititorii acestui site după principiul de la toţi dascălii mei am învăţat .
Vom încheia cu cuvintele învăţatului Debi Eliahu, cuvinte care mă călăuzesc pe tot parcursul construirii acestui centru:
Cînd va veni vremea ca omul să stea în faţa Creatorului său, va fi întrebat, printre altele : Ce-ai făcut pentru perpetuarea tradiţiei poporului evreiesc? Şi eu adaug Ce-ai făcut pentru perpetuarea tradiţiei comunităţii evreieşti de origine română ?
Speranţa mea este că acest site va constitui un modest răspuns la această întrebare.


Cu urări de bine,
Yosef Aaron
Fiul Rabinului Pinhas Eliahu Wasserman
Preşedintele Fundaţiei 

Pagina principala | Frofil | Scopul Asociatiei | Noutati | Publicitate | Luati legatura