פרופיל מטרות העמותה חדשות צור קשר
Scopul Asociatiei

תמונה
Fundaţia pentru cultivarea şi promovarea iudaismului din România, purtînd numele Rabinului Pinhas Eliahu Wasserman, şi-a propus să militeze pentru păstrarea identităţii evreieşti a poporului nostru, conform moştenirii spirituale lăsate de Rabinul Wasserman, ale cărei idei călăuzitoare sînt iubirea fără compromisuri faţă de toţi evreii şi revigorarea tradiţiilor poporului evreu în sufletele tuturor, în orice loc şi în orice timp.

Pentru a-şi atinge aceste scopuri, Fundaţia a acţionat şi acţionează pe următoarele căi:

Prezentări ale tradiţiei poporului evreu în presa israeliană şi română cum ar fi:
- Convorbiri cu Rabinul Yosef Wasserman, preşedintele Asociaţiei, pe postul de radio "Vocea Israelului" în limba română;
- Convorbirile din emisiunile trecute ale acestui post de radio au fost publicate în urmă cu doi ani în cartea "Găseşte-ţi un Rabin" ;
- Rubrică săptămînală în trecut în ziarul românesc "Viaţa Noastră".

Organizarea de conferinţe, zile de studiu şi lecţii avînd drept subiecte iudaismul, societatea, comunitatea, precum şi petreceri cu ocazia sărbătorilor pe tot cuprinsul Israelului pentru vorbitorii de limbă română.
Organizarea de sîmbete de studiu la Ierusalim pentru evreii de origine rom¬¬ână de pe tot cuprinsul ţării, al căror obiectiv este consolidarea şi formarea de valori în diferite domenii.
Înfiinţarea unui centru spiritual al iudaismului de origine română la Ierusalim.
Editarea de cărţi în limba română avînd drept subiect iudaismul şi distribuirea lor.
Întîlniri ale tineretului în Israel şi în România.
Clase de studiu pentru cei interesaţi de convertirea la iudaism.


 

Pagina principala | Frofil | Scopul Asociatiei | Noutati | Publicitate | Luati legatura